Wydrukuj tę stronę
czwartek, 21 listopad 2013 10:15 Czytany 3579 razy

Cele, odbiorcy, główne wydarzenia

Cele i założenia projektu są następujące:

  1. Zwiększenie akceptacji społecznej dla wybranych gatunków priorytetowych – wilka i żubra,
  2. Zachowanie różnorodności biologicznej na przykładzie wybranych gatunków w województwie zachodniopomorskim,
  3. Promocja zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 poprzez wybrane gatunki priorytetowe – wilka i żubra,
  4. Wzmocnienie instytucjonalne i społeczne działań podejmowanych przez służby ochrony przyrody oraz inne jednostki na rzecz ochrony gatunków priorytetowych,
  5. Ograniczanie i zapobieganie konfliktom z gospodarką rolną i łowiecką.

Projekt „Bliżej Natury – tropem wilka i żubra” ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: leśników, myśliwych, rolników, samorządowców, pracowników Parków Narodowych – Drawieńskiego i Wolińskiego, dzieci i młodzieży szkolnej, a poprzez organizację otwartych spotkań promocyjnych również do wszystkich grup społecznych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Efektem ekologicznym projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Główne efekty rzeczowe projektu, to:

  1. Doposażenie Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu i Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego "Świdwie",  poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
  2. Działania edukacyjne realizowane przez RDOŚ w Szczecinie.
  3. Działania szkoleniowe i propagujące wiedzę ekologiczną – konferencja, seminaria/warsztaty i inne imprezy plenerowe.
  4. Opracowanie i wykonanie materiałów popularyzujących ochronę środowiska i postawy proekologiczne.
  5. Opracowanie materiałów wykorzystujących techniki komputerowe i Internet
Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2016 13:25