Wydrukuj tę stronę
niedziela, 10 listopad 2013 10:30 Czytany 2581 razy

Zajęcia terenowe

Tematyka przykładowych zajęć edukacyjnych terenowych prowadzonych przez Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu :

 

ZAJĘCIA TERENOWE
 1.  Las jako środowisko życia roślin i zwierząt.  120 min.   warsztaty  terenowe 
 2.  Poznawanie pospolitych gatunków drzew, krzewów oraz ptaków ze szczególnym na  bioróżnorodność świata roślin i zwierząt.
 3.  Skutki działalności polodowcowej, gleba i jej struktura, badanie fizycznych cech gleby.  120 min. 
 4.  Rola torfowisk w przyrodzie, zapoznawanie się ze światem roślin i zwierząt na  torfowisku.
 5.  Obieg materii w przyrodzie. 
 6.  Oznaczanie czystości powietrza za pomocą skali porostowej.  60 min.
 7.  Formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000 i  Parków Krajobrazowych.

 

Przykładowe tematy zajęć proponowane do realizacji w terenie (w oparciu o system ścieżek przyrodniczych):

1.Jezioro Czarnówek - przykładowe zagadnienia do realizacji:
 

 • geneza i świat organiczny różnych typów torfowisk,
 • klasyfikacja jezior pod względem czystości wód,
 • etapy „życia” jezior,
 • typy środowisk leśnych,
 • interakcje pomiędzy różnymi zespołami ekologicznymi.

  2.„Dolina Pięciu Jezior”przykładowe zagadnienia do realizacji:

 • morfologiczna działalność lądolodów: formy akumulacyjne i erozyjne,
 • typy zbiorowisk leśnych – buczyna,
 • fauna i flora chroniona na terenie rezerwatu,
 • ekosystemy wodne.

3. „Wyspa Bielawa” - przykładowe zagadnienia lekcyjne do realizacji w terenie:

 • typy jezior polodowcowych (j. morenowe),
 • życie ptaków wodnych,

4. „Przełom Rzeki Dębnicy” - przykładowe zagadnienia do realizacji:

 • działalność erozyjna wód płynących,
 • typy jezior polodowcowych (j. rynnowe i oczka),
 • ekosystem łąk,
 • czyste źródła energii (energia wodna).

5. „Spyczyna Góra – Jezioro Prosino” - przykładowe zagadnienia do realizacji:

 • typy lasów w Polsce – bór,
 • działalność morfologiczna lodowców: akumulacyjna i erozyjna,
 • krajobrazy kulturowe,
 • środowisko życia ptaków wodnych.

 

Zakres tematyczny prowadzonych zajęć terenowych prowadzonych przez Ośrodek Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”

ZAJĘCIA TERENOWE

 Badania chemiczne wody

 Pobieranie próbek wody z oznaczonych  cieków  wodnych. Badanie chemiczne  wody. Oznaczanie gatunków  bezkręgowców wodnych.  120 min.  licea

 Bezkręgowce wodne

 120 min.   licea

 Wycieczka dookoła rezerwatu

 W trakcie zajęć prowadzący wskazuje i  omawia spostrzeżone gatunki zwierząt i  roślin w zależności od okresu  fenologicznego.   3 - 4 godzin  licea i wyżej

 Spacer do wieży widokowej

 60 min.  bez ograniczeń

 Obserwacja jeziora z wieży

 30 min.   bez ograniczeń
Ostatnio zmieniany piątek, 19 sierpień 2016 12:38