Wydrukuj tę stronę
niedziela, 10 listopad 2013 10:30 Czytany 2662 razy

Inne projekty

  1. Projekt pt. „Unikalna Dolina Dolnej Odry” realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach niemiecko-polskiego projektu Interreg IV A.
  2. Projekt pt. „Realizacja zadań ochrony czynnej ujętych w projektach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – PLH320011 Wielki Bytyń, PLH320047 Warnie Bagno oraz PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  3. Projekt pt. Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry". Finanosany: Interreg IVA - Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 priorytet: Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza.
  4. Projekt pt. „Realizacja zadań ochrony czynnej ujętych w projektach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000-PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń, PLH320047 Warnie Bagno, oraz PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino", finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarni Wodnej w Szczecinie.
  5. Projekt pt. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, finansowany ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Działanie 5.3
Ostatnio zmieniany piątek, 19 sierpień 2016 12:36